top responsive web development

PTI Eeklo

Sponsoring door het PTI gebeurt op verschillende manieren. Aan de ene kant is er de financiële steun, aan de ander kant het materiële plaatje. Bovendien kunnen we rekenen op de deskundige hulp van vele leerkrachten.