easy mobile web site generator software

Leerlingenraad

Een leerlingenraad is een raad die bestaat uit vrijwillige leerlingen die iets meer willen doen voor de school. In een leerlingenraad zitten leerlingen van alle leerjaren. Een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen bij een leerlingenraad gaan bijvoorbeeld over binnen- en buitenschoolse activiteiten. De leerlingenraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd - advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad (bv. de schoolraad of directie), met name over zaken die leerlingen direct aangaan.